Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3286 KLINIKKAKURSSI I (P) 7 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Hannele Räihä
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Toteutustavat

1) 26 h moniammatillisia luentoja, asiakastapauksen/ perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 14 h työnohjausta pienryhmässä, 2 h lausuntoseminaari sekä 16 h tapausseminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta
2) Klinikan menetelmämoduuli: 8 h luentoja, 8 h seminaarityöskentelyä ja 20 h itsenäisiä pienryhmäharjoituksia. Jokainen ryhmä esittelee seminaarissa psykologisiin testeihin liittyviä eritytyiskysymyksiä. Moduuli toteutetaan 3.-7.2.2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Projekti / käytännön työ

Osallistuminen kurssiin ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Osallistuminen luennoille, menetelmämoduuliin, asiakastyöhön, työnohjaukseen ja seminaareihin pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet