Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3411 S.2.4. KLIININEN NEUROPSYKOLOGIA (P) 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Heikki Hämäläinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva erilaisten aivovaurioiden ja -häiriöiden vaikutuksesta aikuisen ja lapsen käyttäytymiseen ja neuropsykologisen tutkimuksen strategioista.

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin neuropsykologisiin häiriökokonaisuuksiin, niiden ominaispiirteisiin ja tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5. painos, luvut 11-28 ja Anderson, Northam & Wrennall: Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach (Brain, Behaviour and Cognition).
Suositeltava kirjallisuus: Hämäläinen ym. (toim.): Mieli ja Aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja (2006), luvut 2-4, 6-9.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5. painos, luvut 11-28 ja Anderson, Northam & Wrennall: Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach (Brain, Behaviour and Cognition). Suositeltava kirjallisuus: Hämäläinen ym. (toim.): Mieli ja Aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja (2006), luvut 2-4, 6-9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet