Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3475 S.3.5. RYHMÄN OHJAAMISEN PERUSTEET (P) 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Paula Salo
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kartuttaa perusvalmiuksiaan suunnitella ja ohjata pienryhmän toimintaa sekä harjaantuu havainnoimaan ja kehittämään sitä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy ryhmän ohjaamiseen tiedolliseen perustaan ja kontaktiopetuksessa myös käytännössä suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi pienryhmän ohjaamista pareittain tai pienryhmässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 28 t 0 t

Ryhmätyöskentely (10 h + 18 h). Ohjaussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen sekä reflektoiva oppimistehtävä TAI kirjallisuustentti.
Toteutustapojen lisätiedot: Opintojakso koostuu työnohjauksesta (18 h) sekä oman pienryhmän vetämisestä käytännössä (10 h). Työnohjauksessa laaditaan ryhmänohjaussuunnitelma, keskustellaan, annetaan palautetta ja reflektoidaan oman ohjattavan ryhmän toimintaa. Opiskelijat ohjaavat pareittain omaa pienryhmää itsenäisesti laaditun suunnitelman mukaisesti opintojaksolla ”Orientaatio psykologian opintoihin, osa 1: psykologian opinnot”. Opintojakson päätteeksi opiskelijat laativat yksilötyönä kirjallisuuteen pohjaavan reflektoivan oppimistehtävän. Osallistuminen työnohjaukseen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Osallistuminen työnohjaukseen, oman pienryhmän ohjaaminen ja reflektoiva oppimistehtävä.

TAI kirjallisuustentti: Hawkins & Shohet: Supervision in the helping professions, 2. painos, kokonaan ja
Levi: Group Dynamics for teams, 3. painos.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kurssi: 4. vuoden syksy. Kirjallisuustentti: 4. vuoden kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet