Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASBI0007 Astrobiologian kirjallisuustentti 1–4 op
Vastuutaho
Astrobiologia
Vastuuhenkilö
Harry Lehto (hlehto@utu.fi) ja Kirsi Lehto (klehto@utu.fi)

Osaamistavoitteet

perehtyä astrobiologiaan liittyvään kirjalliseen aineistoon.

Sisältö

Tentittävästä aineistosta sovitaan joko Kirsi Lehdon (klehto@utu.fi) tai Harry Lehdon (hlehto@utu.fi) kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen opiskelu sovitun kirjallisuusmateriaalin mukaan; kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Uusinta astrobiologiaan liittyvää kirjallisuutta ja/tai aiheeseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

tenttivä kirjallinen materiaali sovitaan erikseen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia