Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTDK0056 Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen 8 op
Vastuutaho
Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n merkinnät
Vastuuhenkilö
Matti Räsänen

Yleiskuvaus

Opintojakso järjestetään matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri laitosten opettajien yhteisopetuksena. Opettajia kurssilla on kymmenen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää maailmankaikkeuden, maapallon ja sen luonnonsysteemien sekä ihmisen kulttuuriympäristöjen ja tietoyhteiskunnan pitkän kehityksen historialliset päävaiheet.
Opiskelija osaa sijoittaa aiemmin koulussa oppimaansa eri oppiaineiden tietosisältöä entistä paremmin tähän luonnonhistorialliseen kokonaisuuteen ja ymmärtää eri luonnon- ja teknisten tieteiden ohittamattoman riippuvuuden toisistaan. Opiskelija hahmottaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri oppiaineet tässä kokonaisuudessa ja hänellä on entistä paremmat valmiudet laatia itselleen kiinnostustaan vastaava opintosuunnitelma.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään maailmankaikkeuden, maapallon ja sen luonnon kehityshistoria alkuräjähdyksestä 13,7 miljardia vuotta sitten aina nykyhetken ihmistoiminnan muokkaamiin luonnon- ja kulttuuriympäristöihin, mukaan lukien tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri oppiaineiden luennoitsijat antavat pitkästä avaruuden ja maapallon kehityshistoriasta eri oppiaineiden tietämystä kokoavan luonnontieteellis-teknisen kokonaiskäsityksen. Tämä historiallinen kokonaiskäsitys auttaa opiskelijoita hahmottamaan luonnontieteellisten ja teknisten tieteenalojen yhteydet ja riippuvuussuhteet, helpottaen mm. opiskelijoiden sivuainevalintoja. Opintojaksoa suositellaan ensimmäisen vuoden opinnoiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 78 t 0 t

Luennot järjestetään koko syksyn kestävänä luentosarjana, yhteensä 39 luentokertaa. Luentoja järjestetään pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa. Osa luentokerroista järjestetään paneelikeskusteluna.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Yleinen kirjallinen tentti

Kurssi tentitään yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositellaan sijoitettavaksi ensimmäisen vuoden opinto-ohjelmaan. Geologian koulutusohjelmassa osa perusopintoja ja suoritetaan aina ensimmäisen vuoden opintoina.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson oheismateriaalina ja tukena käytetään maailmnakaikkeuden ja maapallon kehitystä visualisoivaa ChronoZoom ohjelmaa. Ohjelma helpottaa pitkän luonnonhistorian hahmottamista. Ohjelma on kaikille avoin ja sen aineistoja voi käyttää lisämateriaalina, mutta sen laajaa tietosisätöä ei kuitenkaan vaadita opintojakson tentissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia