Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT6007 Astrobiologian peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Harry Lehto (fysiikan ja tähtitieteen laitos, tähtitieteen oppiaine) ja Kirsi Lehto (Biokemian ja elintarvikekemian laitos, Kasvifysiologian ja molekyylibiologian osasto)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Ei esitietovaatimuksia.

Yleiskuvaus

Puolet kurssista (2 op) tulee fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta ja loput (2 op) biokemian laitokselta.

Osaamistavoitteet

Kattavan kuvan antaminen astrobiologian käsitteistöstä, perusteista, ja tärkeimmistä tutkimusalueista.

Sisältö

Elämä ja sen kehitys osana maailmankaikkeuden kehitystä: Elämän määritelmä ja elämän synty. Maailmankaikkeuden, planeettakunnan ja maa-planeetan kehityksen sekä varhaisen maan olosuhteiden vaikutus elämän syntyyn. Kehittyvän biosfäärin vaikutukset maapallon olosuhteisiin. Elämän edellytykset Maassa ja Maan ulkopuolella, elämän sopeutumisen äärialueet. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Luennoilla ilmoitettava kirjallinen materiaali.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi. Opetuksen suunniteltu ajankohta: Periodi I.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aineistoon sopivaa taustakirjallisutta: Horneck G. and Rettberg, P. (ed.) Complete course in astrobiology, 2007, ISBN: 978-3-527-40660-9, Wiley-VCH.

Lehto, K., Lehto, H., Vuorisalo, T. (toim), Astrobiologia, Luonnon Tutkija, 2004, vol 108, no 1-2.

Goldsmith D. & Owen, T., The search for life in the Universe, 2001, 3. painos, ISBN 1891389165, University Science Books

Brack, A. (toim.) The molecular origins of life. Assembling pieces of the puzzle.1998. ISBN 0-521-56475-1. Cambridge University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet