Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASBI0006 Astrobiologian opintopäiväkirja 3 op
Vastuutaho
Astrobiologia
Vastuuhenkilö
Biologian laitos, kasvifysiologian ja molekyylibiologian osasto (Kirsi Lehto, klehto@utu.fi).

Osaamistavoitteet

Opintopäiväkirja on päiväkirjanmuotoinen selvitys opiskelijalle itselleen siitä mitä hän on oppinut kursseilla. Opintopäiväkirja kirjoitetaan jokaisesta astrobiologian sivuaineeseen kuuluvasta opintojaksosta. Opintopäiväkirjan tulee sisältää myös lyhyt yhteenveto astrobiologian opinnoista. Ohjeita ja suoritusmerkintöjä opintopäiväkirjasta antaa Kirsi Lehto (klehto@utu.fi).

Sisältö

Opintopäiväkirjan on tarkoitus olla omaleimainen ja sisältää kunkin kurssin aikana ja sen jälkeen mieleen tulleita oivalluksia ja kysymyksiä siitä miten ko. kurssi muutti aikaisempia käsityksiä, mitkä olivat erityisen mielenkiintoisia seikkoja, mitkä asiat olivat hämmentäviä, mistä ei oikeastaan pitänyt ja mitä jäi kaipaamaan. Opetettuja asioida voi myös referoida mutta opintopäiväkirjan pääasiallinen tarkoitus on olla yhteenveto henkilökohtaisista oppimiseen liittyvistä kokemuksista.

Toteutustavat

Essee-tyyppinen analyysi kirjoitetaan kustakin kurssista joka halutaan sisällyttää astrobiologian sivuainekokonaisuuteen. Tarkempia ohjeita Kirsi Lehdolta (klehto@utu.fi)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Kaikki kyseisen opiskelijan astrobiologian sivuaineeseen luettavat kurssit tulee olla suoritettuna, ja kaikkien kuvaukset sisällytetään opintopäiväkirjaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Astrobiologian dsivuaineeseen sisältyvien opintojen aikana: kukin kurssikuvaus kirjoitetaan samaan aikaan kun kyseinen kurssi suoritetaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia