Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ESCE0008 Principles of Ecotoxicology 2 ECTS
Organised by
Environmental Sciences
Person in charge
Professor Mikko Nikinmaa, miknik@utu.fi

Learning outcomes

To introduce students to the field of ecotoxicology.

Contents

Topics covered include the uptake, biotransformation and excretion of chemicals in organisms, the principal effects of environmental contamination on living systems and the appli-cation of biomarkers in environmental toxicology.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 20 h 0 h

Lectures and examination (instead of lectures the book Introduction to Ecotoxicology by D. Connell et al., 170 pp, 1999 can be used)

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in classroom work
 • In English
Written exam
 • In English
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam
 • In Finnish
English:
Participation in classroom work and Written exam
Finnish:
Written exam

Englanninkielisten luentojen tilalla voi tenttiä suomenkielistä
kirjallisuutta seuraavasti (2 op):

Pellinen, J., Sorvari, J., & Soimasuo, M. 2007: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi.

Ympäristöopas (Y0). Suomen

ympäristökeskus. 114 s.

Ruoppa, M. & Heinonen, P. (toim.) 2004: Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät.

Suomen ympäristö 682. 119 s.

Molemmat julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa SYKEn kotisivuilta (www.ymparisto.fi).

Evaluation

Numeric 0-5.

Further information

Dept. of Biology, Section of Genetics and Physiology

Belongs to following study modules

Department of Biology
Department of Biology
Department of Biology
Faculty of Science and Engineering
Faculty of Science and Engineering
2013–2014
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Biology
DP in Biology
Finnish Study Modules