Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO028000 Alumni Key Note speakers -luentosarja 2 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelija analysoimaan kuulemiansa käytännön näkökulmia liiketalouden eri ilmiöistä ja urasta liike-elämässä sekä kriittisesti pohtimaan niitä aiemmin opittujen teorioiden ja oman kokemusmaailmansa valossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia lähtökohtia ja näkökulmia käytännön ilmiöiden tarkasteluun. Opitaan ilmaisemaan oma perusteltu näkemys reaktiona esitettyihin aiheisiin.

Sisältö

Luentosarja koostuu 5-6 eri käytännön aiheita pohtivasta luennosta, jotka vierailevat TuKKKn alumnit esittävät. Aiheet kattavat laajasti talouselämän teemoja ja täsmentyvät vierailijoiden mukaan, esimerkiksi: kansainvälistyminen, logistiikka, rahoitus ja/tai tilintarkastus, muutosjohtaminen, kansainvälinen talouskriisi, brändimarkkinointi, ekonomi kulttuuriammatissa.

Toteutustavat

Luennot 12h + reflektiokeskustelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot
Suorituksena osallistuminen luennoille ja reaktiopaperin kirjoittaminen 4 luennosta ohjeiden mukaisesti, sekä reflektoivaan keskustelutilaisuuteen osallistuminen. Kurssin täsmällisempi informaatio löytyy Moodlen alueelta, jonne myös reaktiopaperit palautetaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1-5 vsk. III

Lisätietoja

Opintojakson pisteet kirjataan ensisijaisesti omaan pääaineeseen: johtaminen (Vähämäki), markkinointi(Olkkonen), laskentatoimi ja rahoitus (Hämäläinen), kv.liiketoiminta (Stenberg). Muiden pääaineiden opiskelijoiden suoritus kirjataan johtamisen aineeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos