Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3017 Syventävien opintojen loppukuulustelu 1 4–6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti ekologian yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen sovittuun kirjallisuuteen. Loppukuulustelut tentitään kahdessa osassa. Ensimmäisen osan tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot erikoistumisalaltaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM-opintojen toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävät kirjat sovitaan kuulustelun vastaanottavan professorin kanssa. Sopivia lopputenttikirjoja on lueteltu loppukuulustelu 2:n (EKOL3018) yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet