Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1011 Solubiologian luennot 4 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
Tiina Henttinen
Edeltävät opinnot
Hallittava biokemian ja solubiologian perusteet esim. BIOL1013 Elämän kemia tai BKEM1102 Biokemian ja solubiologian perusteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy solujen rakenteen ja toiminnan välisiin yhteyksiin ja ymmärtää solubiologisessa tutkimuksessa käytettävien menetelmien periaatteet.

Sisältö

Solujen rakenne ja soluelimet, solun tukiranka ja kalvorakenteet, energia-aineenvaihdunta, soluviestintä, solujen kasvun, erilaistumisen ja kuoleman säätely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 42 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet