Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4020 Kemian kurssi biologeille 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Arto Liljeblad, arto.liljeblad@utu.fi

Osaamistavoitteet

Lukion kemian tietojen vahvistaminen ja kemian tietojen soveltaminen biologiassa.

Sisältö

Kemia biologiassa, biomolekyylien rakentuminen ja vuorovaikutukset, ainemäärä, pitoisuus ja laimentaminen, termodynamiikka, pH-käsite, hapot ja emäkset, puskuriliuokset, työturvallisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet, oheislukemistona valikoidut osat lukion kemian kirjoista.

Lisätietoja

Pakollinen kaikilla linjoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet