Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1072 S1.1. Johdatus syventäviin opintoihin ja laudaturseminaari 12 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies, yliopisto-opettaja Pasi Enges ja yliopisto-opettaja Kaarina Koski
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja problematisoimaan kiinnostavan tutkimusaiheen ja laatimaan suunnitelman tutkimusongelman ratkaisemiseksi, hän kykenee arvioimaan rakentavan kriittisesti tutkimussuunnitelmia ja hän tuntee projektinhallinnan.

Sisältö

Opitaan tekemään omaan pro gradu -tutkielmaan tutkimussuunnitelma, opponoimaan toisen opiskelijan tutkimussuunnitelmaa ja keskustelemaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Lisäksi tutustutaan tietokantoihin ja tiedonhakumenetelmiin, pro gradu -työn tekoon sekä folkloristisen tutkimuksen tekemisen käytäntöihin ja tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Opiskelijalla pitää olla laudaturseminaarin aloittaessa maisterinopintoja koskeva henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laadittuna.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vähintään 80%:n läsnäolo seminaari-istunnoissa, tutkimussuunnitelma, oman tutkimussuunnitelman esittely, opponointi ja muistion laadinta seminaari-istunnosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivisuus keskustelussa on yksi arvosteluperuste.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.