Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK9889 S1.2. Graduseminaari 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges ja yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Oman pro gradu -tutkielman teon edistäminen, kahden luvun tekstin tuottaminen.

Sisältö

Oman pro gradu -työn kahden luvun esittelyn kirjallinen valmistaminen ja suullinen esittely seminaari-istunnossa, toisten esittelyjen kommentointi ja keskusteluun osallistuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Vähintään 80%:n läsnäolo seminaari-istunnoissa, oman gradutyön esittely, toisten töiden kommentointi ja keskusteluun osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvostelu perustuu omaan esitykseen ja keskusteluaktiivisuuteen.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.