Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0987 S4. Folkloristiikan praktikum 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Kirsi Hänninen

Osaamistavoitteet

Koulutusta vastaavan työkokemuksen hankkiminen ja koulutuksessa opittujen taitojen soveltaminen työelämässä; oman osaamisen tunnistaminen ja arvioiminen.

Arkistolinjalla opiskelija harjaantuu arkistotyöhön ja teoreettisen arkistotietämyksen soveltamiseen käytännössä.

Sisältö

Työskentely kulttuurialan työtehtävissä tai aktiivinen osallistuminen oppiaineen toimintaan; työskentely voi olla palkallista tai palkatonta työtä tai harjoittelua; työharjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
Harjoittelun kestosta, sisällöstä ja suoritustavoista on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen. Opiskelijan on haettava itsenäisesti ja aktiivisesti harjoittelupaikkaa. Harjoittelu on pääsääntöisesti 3 kk:n mittainen. Harjoittelusta tehdään raportti opintojakson vastuuhenkilölle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu ja Muu

Työskentely kulttuurialan työtehtävissä tai osallistumalla oppiaineen toimintaan, esimerkiksi toimimalla oppiaineen opiskelijajäsenenä, seminaariavustajana tai muissa vastaavissa tehtävissä. Suoritustavasta sovitaan tutkijatohtorin kanssa. Praktikumista laaditaan raportti (max 5 s.), jossa opiskelija reflektoi oppimaansa suhteessa (aiemmin laatimaansa) urasuunnitelmaansa ja hopsiinsa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi; työkokemus voi olla myös aiemmin hankittua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.