Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2011 S3.13. Kansallisen menneisyyden rakentaminen muistiorganisaatioissa 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Kirsi Hänninen

Osaamistavoitteet

Osio syventää opiskelijan arkistoteoreettista osaamista. Painopisteenä on humanistinen näkökulma aihealueeseen.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan tuoreimpaan arkistotieteelliseen tutkimukseen, jossa yhdistyvät pohdinnat kansallisen menneisyyden rakentamisen tavoista arkistoissa ja muissa muistiorganisaatioissa.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti tai korvaava luentokurssi.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häggman, Kai: Sanojen talossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan. Helsinki: SKS, 2012, s. 239-528.

Järvinen, Irma-Riitta: Perspectives to the Relations between the Estonian Folklore Archives and the Folklore Archives of the Finnish Literature Society. – Journal of Ethnology and Folkloristics 2 (2), 2008, s. 57-67.

Klein, Barbro: Folklore Archives, Heritage Politics and Ethical Dilemmas: Notes on Writing and Printing. – Research Ethics in Studies of Culture and Social Life, (eds.) Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell and Ørjar Øyen. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,  2007, s. 114-136.

Lilja, Agneta: Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – et exempel från Uppsala 1914-1945. Skrifter utgivna genom dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B: 22, 1996. (267 s.)

Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Helsinki: SKS, 1996, s. 59-133.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.