Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0466 S4.2. Sähköinen asiakirjahallinta ja säilyttäminen 2–3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Osio syventää opiskelijan osaamista digitaaliseen asiakirjakulttuuriin sekä sähköisten tietoaineistojen käyttöön ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

Opintojaksolla hankitaan sähköisten asiakirjahallintajärjestelmien käyttöön ja sähköiseen säilyttämiseen liittyviä valmiuksia sekä perehdytään sähköisen aineiston tutkimuskäyttöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Tomi Voutilainen, ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa – ICT oikeudelliset periaatteet ja sähköinen hallintomenettely 2009 TAI What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: A reader. Edited by Louise Craven. Ashgate 2008.

Lisätietoja

Folkloristiikan arkistolinjan erikoistumisopinnoissa 2 op; kirjallinen tentti, ei oppmispäiväkirjaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.