Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5002 Harjoitustyö kasvibiologisessa tutkimusryhmässä 2 8 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Tutkimusryhmät, koordinointi Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Harjoitustyön tavoitteena on opettaa itsenäistä laboratoriotyöskentelyä ja tutustuttaa opiskelija tutkijan työhön ja projektityöskentelyyn.

Sisältö

Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö. Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän työhön: projektipalaverit, tutkimuksen suunnittelu ja laboratoriotyöskentely. Laboratoriotyö on ohjattua tutkimustyötä, jossa perehdytään projektin käyttämiin tutkimusmenetelmiin. Jos opiskelija suorittaa kaksi harjoitustyöjaksoa, ne tehdään eri tutkimusprojekteissa ja lisäksi eri aihepiiristä kuin erikoistyö.

Toteutustavat

Ohjattua tutkimustyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Neljän viikon pituinen laboratoriotyöjakso ja kirjallinen raportti tehdystä työstä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opiskelija voi tehdä harjoitustyöt itselleen sopivana aikana joko syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)