Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213025 LOGS20.4. Hankintojen strateginen johtaminen 4–6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan hankintojen strategisesta johtamisesta ja valituista hankintatoimen erityisalueista.

Sisältö

Ei luentoja. Kurssin kirjallisuus käsittelee mm. seuraavia aiheita: hankintakyvyykkyyksien kehittäminen, ulkoistaminen, kansainväliset hankinnat, tuotekehitysyhteistyö toimittajaverkostossa, käyttöpääoman hallinta hankinnan näkökulmasta, tuotantovälineiden (CapEx) hankinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Axelsson, Björn; Rozemeijer, Frank; Wynstra, Finn, Developing Sourcing Capabilities: Creating Strategic Change in Purchasing and Supply Management. Wiley 2005.
 2. McIvor, Ronan, The Outsourcing Process. Cambridge University Press 2005.
 3. Monczka, Robert M.; Handfield, Robert B.; Scannel, Thomas V.; Ragatz, Gary L.; Frayer, David J., New Product Development – Strategies for Supplier Integration. ASQC/Quality Press 2000.
 4. Oshri, Ilan; Kotlarsky, Julia; Willcocks, Leslie P., The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring. Palgrave-Macmillan 2009.
 5. Nassimbeni, Guido; Sartor, Marco, Sourcing in China – Strategies, Methods and Experiences. Palgrave Macmillan 2006.
 6. Hofmann, Erik; Maucher, Daniel; Piesker, Sabrina; Richter, Philipp, Ways Out of the Working Capital Trap – Empowering Self-Financing Growth Through Modern Supply Management. Springer 2011.
 7. Hofmann, Erik; Maucher, Daniel; Hornstein, Jens; den Ouden, Rainer, Capital Equipment Purchasing – Optimizing the Total Costs of CapEx Sourcing. Springer 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet