Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1144 Metodologia II 4 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Luentokurssi perehdyttää akateemisen uskontotieteen keskeisiin teorioihin, tutkimusaloihin ja metodisiin valintoihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa uskontotieteen keskeisiä teorioita ja lähestymistapoja erilaisiin tutkimusongelmiin sekä keskustella empiirisen uskontotieteen metodologisista kysymyksistä.

Sisältö

Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmävalinnat; uskonnon määritelmät; uskontoantropologiset, -sosiologiset ja -psykologiset ja -fenomenologiset teoriat ja niiden paikantuneisuus; rituaalinen käyttäytyminen ja rituaaliteoriat; uskonnon ja maallisen välinen rajankäynti; uskonnollinen ajattelu, kieli, käsitteet ja kategoriamuodostus; uskonto, tila ja ruumiillisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentokurssi harjoitustehtävineen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anttonen,Veikko:  Uskontotieteen maastot ja kartat. SKS 2012 (2010); Engler, Steven & Michael Stausberg: Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Routledge 2011.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.