Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE1011 Fysiologian ja genetiikan aineopintojen loppukuulustelu 1 4–7 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Nimetty ryhmien 1-3 kuvauksessa

Yleiskuvaus

Aineopintojen lopputentit suoritetaan kahdessa osassa (FYGE1011 ja FYGE1012), vähintään 10 op, yksi kirja vähintään kahdesta ryhmästä 1-3. Opettajalinjalla 4-7 op, yksi tai kaksi kirjaa (jos opettajalinjalla tentitään kaksi kirjaa, niiden tulee olla eri ryhmistä).

Osaamistavoitteet

Laajojen kokonaisuuksien hallinta linjan edustamilla tieteenaloilla.

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden kirjan alla olevista ryhmistä 1-3.

Ryhmä 1:
Hill RW, Wyse GA & Anderson M: Animal Physiology, (2. painos), Sinauer 2008, 7 op
Wolpert L. et al.: Principles of Development 4. painos, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Mikko Nikinmaa, eläinfysiologia

Ryhmä 2:
Hodson MJ & Bryant JA: Functional Biology of Plants (2012), Wiley-Blackwell, 4 op.
Kuulustelun vastaanottaa: Eevi Rintamäki, molekulaarinen kasvibiologia

Ryhmä 3:
Pierce B.A. (2008) Genetics: A Conceptual Approach, 3.tai uudempi painos, W.H. Freeman, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Harri Savilahti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet