Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1060 Tietotekniikka ja yhteiskunta 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tekniikan kehityksen yhteiskunnalliset vaikutukset, informaatioteknologian ja tietoyhteiskunnan peruskäsitteitä ja periaatteita sekä näiden asioiden riippuvuussuhteita. Opiskelija ymmärtää IT-alan tärkeimmät kehitystrendit ja niiden vaikutuksia teknisten sisältöalueiden ja oman osaamisen kehitykseen. Ymmärtää periaatteiltaan, miten erilaiset tietotekniset laitteet ja järjestelmät toimivat sekä millainen on informaatioyhteiskunnan teknologinen pohja. Oppii hankkimaan, arvioimaan ja käsittelemään kriittisesti tarvitsemaansa informaatiota sekä yhdessä muiden kanssa tuottamaan tästä uutta tietoa.

Sisältö

Kurssilla luodaan kattava katsaus tietotekniikan ja sen osa-alueiden kehitykseen kohti tietoyhteiskuntaa. Tietoturva ja ihminen. Tietotekniikan vaikutus yhteiskunnan kannalta relevantteihin fokusalueisiin. Tietoteknisten järjestelmien ja sovellusten perusteet sekä niiden teknologinen pohja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Ryhmäkeskustelut. Ryhmätyönä tuotettava oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet