Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa tietotekniikan hyödyntämiseen työelämässä yleisesti ja opiskelussa erityisesti tarvittavat tiedot ja taidot. Opiskelijalle kurssi antaa välineet, joilla hän voi päättää tietotekniikan käytöstä ajattelemansa toiminnan kautta. Tietotekniikkaa käsitellään kurssilla sen hyödyntämisen mahdollisuuksien, rajoitusten ja seurausten näkökulmasta. Kurssin näkökulmat auttavat myös erottamaan tietotekniikan hyötyjen tai haittojen liioittelusta (hype) olennaisen.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja käytännön harjoituksista. Luentojen aiheita ovat mm. tietotekniikka käytön näkökulmasta, tietoturva, digitaaliset oikeudet ja velvoitteet, tietotekniikka muissa tieteissä, yliopiston
tieto- ja verkkopalvelut sekä unixin filosofia. Käytännön harjoituksiin kuuluu mm. vaikuttavan dia-esityksen tekeminen, määrämuotoisen dokumentin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla, tiedonhaun lähteet ja välineet, laskennan automatisointi ja tiedon kuvaaminen taulukkolaskentaohjelmalla sekä komentorivi (unix) tietokoneen käyttöliittymänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Viikkoharjoitukset ja Näyttökoe

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet