Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3331 Puheviestinnän perusteet, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestintätapahtuman kokonaisuutena. Hän osaa analysoida eri puhetilanteita ja omaa osuuttaan niissä. Hän tunnistaa oman tapansa viestiä ja hahmottaa paremmin vuorovaikutusta ja muiden tapaa toimia puhetilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan ja tietojaan eri puhetilanteissa ja -tehtävissä.

Sisältö

Viestintätapahtuma. Puheviestinnän osa-alueet. Erilaiset ryhmäkeskustelut: menettelytavat; johtaminen. Nonverbaalinen viestintä. Puheiden rakennemallit. Puheen sisällön suhde esittämiseen. Harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 25 t 0 t

Kurssi sisältää 10 h luentoja, 18 h harjoituksia ja 25 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Essee

Joko oppimispäiväkirja tai essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin luennot ja monisteet.

Lisätietoja

Syksyn kurssi on tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille, kevään kurssi on maantieteen koulutusohjelman opiskelijoille. Harjoitusryhmät ovat yhteiset oikeustieteen opiskelijoiden kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Maantieteen ja geologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet