Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2011 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään tärkeimpien järjestämis- ja valinta-algoritmien toimintaan. Kurssilla opitaan myös algoritmien suoritustehokkuuden arviointi. Kurssin loppuosassa perehdytään keskeisimpien hakurakenteiden toimintaan ja toteutukseen.

Sisältö

Kurssin sisältö on seuraava: 1) Perusteet-osassa tutustutaan algoritmien analysointiin ja suunnitteluun sekä rekursioyhtälöiden ratkaisemiseen. 2) Lajittelualgoritmit-osiossa tarkastellaan keskeisimpiä järjestämistekniikoita, kuten kekolajittelua sekä prioriteettijonon toteuttamista keon avulla, pikalajittelua, lajittelua lineaarisessa ajassa, sekä ns. järjestysstatistiikkaa. 3) Tietorakenteet-jaksossa perehdytään tärkeimpiin hakurakenteisiin, joita ovat hajautustaulu sekä binääriset hakupuut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus 28 h, pienryhmäopetus (demonstraatiot) 8 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to algorithms. The MIT press. Ensimmäinen tai toinen painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet