Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1046 Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Jouni Smed ja Ville Leppänen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla tarkastellaan ohjelmointikieliä ja paradigmoja teoreettisesta ja teknisestä näkökulmasta. Aihetta konkretisoidaan tutustumalla eri ohjelmointiparadigmoja edustaviin ohjelmointikieliin.

Sisältö

Kurssi luo kokonaiskuvan ohjelmointikielten kehitykseen, minkä jälkeen tarkastellaan lähemmin eri ohjelmointiparadigmoja. Imperatiivisen ohjelmoinnin osalta luodaan kokonaiskuva ohjelmarakenteisiin ja olio-ohjelmoinnin osalta syvennetään ymmärrystä periytymismekanismin ja geneerisyyden toiminnasta sekä aspektiohjelmoinnista. Java-kielen lisäksi tarkastellaan mm. C++-kielen perusominaisuuksia ja erityispiirteitä. Deklaratiivinen ohjelmoinnin osalta keskitytään funktionaaliseen ohjelmointiin, sen teoreettiseen taustaan (mm. lambda-kalkyyliin) sekä funktionaalisiin kieliin (esim. Haskell ja Scala). Tämän lisäksi käydään läpi logiikkaohjelmoinnin perusteita. Rinnakkaisohjelmoinnissa tutustutaan rinnakkaislaskennan teoriaan, perustekniikoihin ja niiden soveltamiseen (esim. moniydinarkkitehtuurit ja GPU-laitteet).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jouni Smed, Harri Hakonen ja Timo Raita: Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä. Elektroninen kirja, 2007. ISBN 978-952-92-1776-2. http://www.iki.fi/smed/SHR07-SPOO.pdf

Michael L. Scott: Programming Language Pragmatics. 3. painos. Morgan Kaufmann, 2009. ISBN-13: 978-0123745149.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
A
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet