Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0452 S1.3. Valinnainen metodikirjallisuus, arkistolinja 4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija hallitsee arkistoammattilaisen kannalta keskeiset metodiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet sekä historiallisen tiedon syvällisen merkityksen niin, että hän voi tehdä itsenäisen tieteellisen tutkielman. Osio opettaa tuntemaan arkistotutkimuksen viimeaikaisia suuntauksia ja myös arvioimaan niitä kriittisesti.

Sisältö

Osiossa tentitään kirjallisuutta 4 op tai suoritetaan korvaavia kursseja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

kirjallinen tentti tai korvaavia luentoja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:  

Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, 2006. (2 op) 

JA  Danielson Elena S. The Ethical Archivist, 2010. (2 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.