Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0422 S2. SUOMEN HISTORIANKIRJOITUKSEN VAIHEITA, PAKOLLINEN KIRJALLISUUS 4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Jari Niemelä

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen historiankirjoituksen yleisen kehityksen. Hän tuntee erilaisia tutkimuksessa käytettyjä metodeja ja tapoja ymmärtää historiaa. Opiskelija pystyy sitomaan kunkin ajan historiankirjoituksen omaan aikakauteensa ja sen aatemaailmaan. Hän osaa myös sitoa historiallisen tiedon sen merkitykseen yhteiskunnassa.

Sisältö

Osio perehdyttää historiakirjoituksen tutkimuskohteiden, lähestymistapojen ja metodien kehitykseen. Osiossa suoritetaan suomalaista historiankirjoitusta yleisesti käsittelevää kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

maisteriopintojen 1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka, Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. 1996. JA Elina Katainen et al. (toim.), Oma pöytä: naiset historiankirjoittajina Suo­messa. 2006.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.