Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0239 P3.2 Kulttuurihistorian historia - mikrohistoriasta synteesiin 2 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Hannu Salmi

Osaamistavoitteet

Kurssi rakentaa yleiskuvan kulttuurihistorian historian keskeisistä vaiheista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan omatoimisesti moodlealueella jaettuihin teksteihin, historiankirjoitukseen ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta. Kurssilla pohditaan, miten kulttuurihistoria on määritelty ja millaisista näkökulmista sitä on tutkittu 1800-luvulta tähän päivään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Johdantoluento ja moodlealue, omatoiminen perehtyminen aineistoon ja harjoitustehtävä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustehtävä moodlealueella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

moodlessa jaettava aineisto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.