Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0240 P3.3 Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 3 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Sakari Ollitervo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa havainnoida historiantutkimuksen laajoja kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä, tutkimuksen eettisiä näkökohtia ja historiallisen tiedon muotoja ja käyttöä. Opiskelija ymmärtää ne keskeiset käsitteet, joilla historian läsnäolosta puhutaan.

Sisältö

Historia on monin tavoin läsnä ihmisen ja yhteisön elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan sitä, miten historia näkyy nykyajassa ja sen arkipäivässä. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee ja historiasta kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita.
Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten historia elää opetuksessa, kulttuurialalla ja työelämässä laajemmin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjallinen tentti tai essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula. 2010

Jokapäiväinen historia. Toim. Jorma Kalela & Ilari Lindroos. 2001

Sebald, W. G.: Saturnuksen renkaat: pyhiinvaellus Englannissa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.