Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0014 P3.3. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 3 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Eero Kuparinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot maailmanhistorian aikakausijaotteluista ja niiden ongelmista. Hän on tutustunut eräisiin maailmanhistorian keskeisiin tutkimusongelmiin, kuten menneisyyden kulttuurien vuorovaikutukseen ja globalisaatioon. Hän on tietoinen historiaan vaikuttaneista laajoista prosesseista sekä niiden monista eri ymmärrys- ja selitystavoista. Niiden ohella hän osaa suhtautua maailmanhistorian "suuriin kertomuksiin" kriittisesti, tiedostaen historian tutkimusta ohjaavien näkökulmien sekä tulkintojen aika- ja kulttuurisidonnaisuuden.

Sisältö

Osion luento-osuudessa (16 h) perehdytään yleisen historian keskeisiin käsitteisiin sekä aikakausijaottelun ongelmiin. Luennot painottavat tutkimusongelmia, joissa käsitellään laajojen historiallisten prosessien erilaisia tulkintoja ja vaihtoehtoisia tapoja niiden ymmärtämiseen. Luentojen ohella tentittävä teos antaa perustan maailmanhistorian eri aikakausien tuntemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maailmankulttuurin synty. Toim. Eero Kuparinen. Uudistettu laitos 2004 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.