Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082011 TKM11/LRS23 Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1, TKMY2 ja TKM4 tai vastaavat tiedot. Lisäksi suositellaan LR05.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja rahoitusteorian mallien matemaattisista perusteista sekä tutustuttaa opiskelija niiden tilastollisen analyysin ja testaamisen periaatteisiin ja sovelluksiin empiirisissä aineistoissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavia aihealueita: hyötyteoria, portfolio-analyysi, Capital Asset Pricing -malli (CAPM), korkojen aikarakenne, optioteoriaa, Black-Scholes -malli, Arbitrage Pricing -malli (APT). (Katso myös aineen alkutekstit.) Kurssi TKM11 Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät kelpaa SHV-tutkintoon rahoituksen matematiikkaa käsitteleväksi kurssiksi (A3).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi TKM11 "Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät" luentoja 52 t (Alvarez) ja harjoituksia 26 t (Alvarez).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Asset pricing, Princeton UP, Cochrane, John H. (2001), 0691074984.
2. Investment science, Oxford University Press, Luenberger, David G. (1998), 019510809-4.
3. Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, Elton, Edwin J.; Gruber, Martin J. (1995), 0471007439.
4. Luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos