Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1141 M.4. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, KIRJAT 2–7 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Jani Erola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pro gradu -tutkielmassa tarvittavia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu menetelmäkirjallisuuteen täydentäen kursseilla hankkimaansa sosiologisten tutkimusmenetelmien osaamistaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava kirjalista on ohjeellinen:

Bergström & Boréus (toim.): Textens mening och makt.
Fairclough: Analysing Discourse.
Hammersley & Atkinson: Ethnography. Principles in Practice. (3 rd edition)
Kvale & Brinkmann: InterViews.
Madison:
Critical Ethnography.
Maxwell:
Qualitative Research Design.
Nummenmaa:
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (erikseen sovittavat sivut).
Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (toim.):
Haastattelun analyysi.
Seale:
Researching Society and Culture. Second edition.
Silverman:
Qualitative Research. Issues of Theory, Method and Practice. Third edition.
Good & Hardin: Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them)
Laaksonen, Matikainen & Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkoston ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät.
Hox: Multilevel Analysis: Techniques and Applications (2nd edition).
Treiman: Quantitative Data Analysis. Doing Social Research to Test Ideas (erikseen sovittavat sivut).
Wood & Kroger:
Doing Discourse Analysis.

Lisätietoja

Tentittävistä kirjoista sovitaan aina etukäteen opintokokonaisuuden vastaanottajan kanssa. Koska kirjat suositellaan valittavaksi siten, että ne hyödyttävät pro gradu -tutkielman tekemistä, opiskelijan kannattaa neuvotella kirjoista myös gradun ohjaajan kanssa.
Yhden kirjan tenttiin ilmoittaudutaan koodilla SOSI1045, kahden kirjan tenttiin koodilla SOSI1049 ja kolmen kirjan tenttiin koodilla SOSI1141.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot