Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETT_2068 Elektroniikkajärjestelmät 4 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Hallitsee ja ymmärtää elektronisen järjestelmän piirirakenteet ja perustiedot vahvistimista. Ymmärtää signaalikäsitteen ja signaalien esitysmuodot elektronisissa järjestelmissä. Hallitsee digitaalisen ja analogisen signaalinkäsittelyn perusteet ja yksinkertaiset piiriratkaisut. Ymmärtää takaisinkytkennän merkityksen ja tehon syötön ja hallinnan elektronisissa järjestelmissä. Ymmärtää signaalien muodostamisen elektroniset piiriratkaisut sekä A/D ja D/A muunnosten perusteet ja toteutustekniikat. Hallitsee digitaalitekniikan perusteet, erityisesti sekvenssipiirien suunnittelun.

Sisältö

Elektroniset järjestelmät ja piirirakenteet, piirisimulaatiot, signaalien käsite elektronisissa järjestelmissä, analogisten ja digitaalisten signaalien muunnos- ja toteutustekniikat. Transistoristorikytkennät ja operaatiovahvistimien toiminta sekä niiden taajuuskäyttäytyminen. Kurssin digitaalitekniikkaosassa tutustutaan tilakoneiden (sekvenssipiirit) suunnitteluun, konstruoidaan makrorakenteita rekisteri ja kombinaatiologiikasta, ja käytetään näitä rakenteita korkeamman tason tilakoneiden ja laitteiden suunnittelussa. Kurssikirjana Franco Maloberti: Understanding Microelectronics, Wiley.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Viikkoharjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikan pääaine (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet