Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETT_2066 Elektroniset laitteistot ja kestävä kehitys 5 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)

Osaamistavoitteet

ICT järjestelmien ja sovellutusten ekologisen jalanjäljen ymmärtäminen, ICT laitteiden valmistukseen ja materiaaleihin perehtyminen, ICT laitteiden ja eri toteutustekniikkojen ympäristövaikutukset sekä ICT palvelujen ympäristövaikutukset. Anturitekniikan perusteet sekä tehonkeruun ympäristöstä (energy harvesting). Hallitsee akkuteknologioiden ja lämmönjohtumisen perusteet sekä E-jätteen kierrätykseen liittyvään problematiikkaa. Ymmärtää prosessorien, digitaalielektroniikan, tiedonsiirron ja tiedonvarastoinnin aiheuttaman tehonkulutus.

Sisältö

Järjestelmän energiatehokkuus, energiatehokkuuden optimointi,, lämmönjohtuminen ja jäähdytyksen merkitys, ICT laitteiden elinkaarianalyysi, ICT laitteiden ja käytettyjen materiaalien kierrätys ja ekologinen jalanjälki, kestävä kehitys ja ICT, ICT järjestelmien ja laitteiden tehonkulutukseen liittyvät keskeiset periaatteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Viikkoharjoitukset ja Projekti / käytännön työ ja Kirjallinen tentti ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet