Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ETT_2067 Lineaariset järjestelmät ja piirit 5 op
Vastuutaho
Elektroniikka ja tietoliikennetekn.(TT-laitos)

Osaamistavoitteet

Ymmärtää lineaaristen järjestelmien perusperiaatteet, peruspiirikonseptit ja komponenttien matemaattiset mallit: resistori, kondensaattori, kela, puolijohteet ja vahvistin. Osaa soveltaa Kirchoffin lakia ja laskea tasapainotilanteen aika- ja taajuustason analyysin peruspiirirakenteille. Osaa määrittää transienttivasteen sekä pystyy käyttämään mallinnusta ja simulointivälineitä kompleksisten järjestelmien analyysiin. Hallitsee Laplace-muunnokset ja differentiaaliyhtälöt tietotekniikan perusteorioiden edellyttämällä tasolla. Ymmärtää signaali- ja systeemianalyysin jatkuva-aikaisille ja diskreettiaikaisille järjestelmille sekä arvojen kvantisoinnin periaatteet ja seuraamukset. Pystyy käyttämään Laplace ja z-muunnoksia järjestelmien ominaisuuksien mallintamiseen ja analyysiin. Ymmärtää lineaariset aikainvariantit järjestelmät sekä niiden impulssi- ja taajuusvasteet ja siirtofunktion käsitteen.

Sisältö

Sisältö: Elektroniikan perusteet, elektronisten järjestelmien mallintaminen ja simulointi, säätötekniikkaa, piirianalyysi, Laplace ja z-muunokset, s-taso, laboratoriotöitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet