Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0014 K.1. SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI, KIRJAT 1 JA 2 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan sosiologisesta näkökulmasta yhteiskunnan ilmiöihin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiologian perusteisiin lukemalla ja tenttimällä kaksi sosiologiaa (ja sosiaaliantropologiaa) yleiskatsauksellisesti esittelevää kirjaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjatentti tenttiakvaariossa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään JOKO

Conley: You May Ask Yourself. An introduction to thinking like a sociologist (2nd ed.), sivut 1-352 ja 511-581. HUOM: vaihtoehtona 3rd ed., sivut 1-371 ja 537-607. (Lisäys tehty 5.9.2013)

TAI kaksi kirjaa seuraavista:

Bauman: Sosiologinen ajattelu.
Eriksen: Toista maata? Johdatus antropologiaan.
Kantola, Koskinen & Räsänen (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 

Lisätietoja

Kirjoja voi suorittaa myös itseohjautuvana lukupiirinä (tästä annetaan tarkemmat ohjeet luentojen yhteydessä).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Perus- ja aineopinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
TS1 SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
TS1 Sosiologian peruskurssi (Taloussosiologia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot