Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0579 S7. Självständigt projektarbete / Itsenäinen projektityöskentely 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Käytännön perehtyminen johonkin nordistiikan alaan kuuluvaan tutkimustehtävään.

Sisältö

Tutkimustyö, josta sovitaan oppiaineen professoreiden, lehtoreiden tai tutkijoiden kanssa. Ajankohtaisista projekteista ilmoitetaan sähköpostitse. Ennen työn alkamista toisen professoreista on hyväksyttävä tutkimustyön sisältö ja laajuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Projekti / käytännön työ

Itsenäistä työskentelyä n. 100 t; pohtiva, esseetyyppinen työselostus sekä tiivis raportti tuloksista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen