Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta (aineopinnot), oppiainekohtaiset vastuuhenkilöt syventävissä opinnoissa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää saamaansa tietoa tieteellisen symposiumin järjestämisestä ja ymmärtää sen merkityksen osana tieteellistä toimintaa. Hän osaa toimia sekä ohjatusti että oma-aloitteisesti symposiumiin liittyvissä erityyppisissä järjestelytehtävissä ja pystyy seuraamaan oman tieteenalansa esitelmiä raportoiden niistä kirjallisesti.

Sisältö

Tieteelliseen toimintaan liittyvä projektiharjoittelu, jossa toimitaan monikielisessä ympäristössä ja tutustutaan symposiumin järjestämiseen tieteellisen kieliasiantuntijuuden yhtenä osa-alueena.

Toteutustavat

Sopimuksen mukaan, ks. lisätiedot. Syksyllä 2013 projektiharjoittelu liittyy AFinLAn syyssymposiumiin (AFinLA 2013: Tulevaisuuden kielenkäyttäjä – Language Users of Tomorrow. To–la 14.–16.11.2013). Kurssi/harjoittelu alkaa syyskuussa ja loppuu symposiumin jälkeen. Tarkemmat ohjeet harjoittelun sisällöstä annetaan kurssin alettua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Projekti / käytännön työ ja Harjoitustyö(t)

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen suomenkielinen raportti. Raportti kirjoitetaan kurssin vetäjän antaman erillisen ohjeen mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Harjoittelu on tarkoitettu aikaisintaan 2. tai 3. vuoden opiskelijoille.

Lisätietoja

Projektiharjoittelu on avoin kaikkien kieliaineiden opiskelijoille ja se sijoitetaan ensisijaisesti aineopintoihin. Oppiaineen ohjeiden mukaisesti harjoittelu on mahdollista sisällyttää myös syventäviin opintoihin. Opintopistemäärä aineopinnoissa on 2–3 op tehtävien määrän ja vaatimusten mukaisesti (78 t = 3 op). Projektiharjoittelu koostuu käytännön tehtävistä, kahden tieteellisen esitelmän kuuntelemisesta sekä raportoinnista (60 t harjoittelua + 18 t raportointia). Raportin tarkastaa ja hyväksyy Maarit Mutta (ranskan kieli). Syventävissä opinnoissa 5 op (130 t = 5 op) oman oppiaineen ohjeiden mukaisesti. Projektiharjoittelusta saa erillisen todistuksen.
Huom! Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta viimeistään 27.8.2013!

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen