Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO025020 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria 8 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija johtamis- ja organisaatioteoriaan.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu JO025021 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria, kirjat 5 op. Artikkeli JO025022 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria, 3 op. Jatkoopiskelija
laatii 20-25 sivun mittaisen julkaisukelpoisen artikkelin
johtamis- ja organisaatioteorian alalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategy safari a guided tour through the wilds of strategic
management, Mintzberg, Henry (1998), 0-684-84743-4.
2. New directions for organization theory problems and prospects,
Pfeffer, Jeffrey (1997), 0-19-511434-5.
3. Organizations rational, natural and open systems, Scott, W.
Richard (1998), 0-13-266354-6.
4. Organization theory from Chester Barnard to the present and
beyond, Williamson, Oliver E. (ed.) (1995), 0-19-509830-7.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos