Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO025030 JOJ13 Tutkimusmetodologia 8 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää jatko-opiskelijan metodisia ja metodologisia tietoja sekä laajentaa hänen käsityksiään tutkimuksen teon erilaisista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologisista valinnoista.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu JO025031 JOJ13 Tutkimusmetodologia, kirjat 5 op. Valitaan 4 kirjaa kirjallisuuden osalta, omaa suuntautumista tukevasti. Suoritetaan kirjallisuudesta reflektiiviset esseet eri lähestymistapoja omaan tutkimusteemaan peilaten.
Harjoitukset JO025032 JOJ13 Tutkimusmetodologia, harjoitukset 3 op.
Harjoitukset suoritetaan osallistumalla omassa korkeakoulussa tai
muussa yliopistossa järjestettäviin tutkimusmetodologisiin
erikoisseminaareihin ja vierailuluentoihin. Edellyttää oman
tutkimusraportin esittämistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Integrating research a guide for literature reviews, Cooper, Harris
M. (1989), 0-8039-3430-0.
2. Constructing social theories, Stinchcombe, Arthur L. (1968), 0-
226-77484-8.
3. Management research an introduction, Easterby-Smith, Mark
(2000), 0-8039-8393-X .
4. On the art of doing field studies an experience-based research
methodology, Andersen, IB;Borum, Finn;Kristensen,Peer-Karnoe
(1995), 87-16-13269-6.
5. Methodology for creating business knowledge, Arbnor, Ingeman
(1997), 0-7619-0450-6 .
6. Organizational research methods a guide for students and
researchers, Brewerton, Paul (2001), 0-7619-7100-9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos