Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TS075001 TSJ11 Metodologia- ja teoriasuuntaukset 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija sosiologian eri metodologiasuuntauksiin. Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija osaa tulkita sosiologian metodologiasuuntauksia ja arvioida itsenäisesti ko. metodologian käyttöä tutkimuksessa.

Sisältö

Jatko-opiskelija tekee valitsemastaan metodologia- tai teoriasuuntauksesta kirjallisen arvion esseemuodossa. Esseessä (n. 10 sivua) on tarkoitus tarkastella ko. metodologiaa tai teoriaa jossain sosiologian alalta tehdyssä suomalaisessa väitöskirjatutkimuksessa. Ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät aineen internetsivuilta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee

Kirjallinen kuulustelu
TS075002 TSJ11 Metodologia- ja teoriasuuntaukset, kirjallisuus, 3 op.
Essee
TS075003 TSJ11 Metodologia- ja teoriasuuntaukset, harjoitukset, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Raunio, Kyösti, Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt, Helsinki, Gaudeamus 1999.
2.New institutionalism in sociology, eds. Mary Brinton, Victor Nee. New York, Russell Sage Foundation 1998.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet