Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TS075030 TSJ22 Sosiologian klassikko 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä jonkin jatko-opiskelijan väitöskirjatyön kannalta keskeisen sosiologian klassikon teokseen/teksteihin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valintansa mukaan johonkin sosiologian klassikoista. Yksi teoksista on joku ko. klassikon keskeinen teos,
esim. Durkheim, Itsemurha; Marx, Pääoma; Simmel, The Philosophy of Money; Weber, Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki tai Veblen, The Theory of Leisure Class. Opiskelija voi sopimuksen mukaan suorittaa kurssin myös muilla teoksilla tai tutustumalla jonkin muun kuin alla olevassa listassa mainitun klassikon työhön. Kirjallisuudesta sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
englanniksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät aineen internetsivulta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovittava erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet