Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065001 TMJ1 Talousmaantieteen teoria 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää tieteenalan kehitysdynamiikkaa, osaa sijoittaa väitöskirjatutkimuksensa oman erityisalansa tutkimusperinteeseen, tuntee tieteenalan keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja ja tutkimussuuntauksia sekä ymmärtää nykykytutkimuksen monimuotoisuutta.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talousmaantieteen oppihistoriaan ja keskeisiin nykysuuntauksiin. Sen aikana paneudutaan neljään temaattiseen artikkelipakettiin, käydään niitä koskevaa kriittistä keskustelua lukemisseminaarissa ja kirjoitetaan niiden pohjalta esseet sovituista aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kutakin seminaaria varten erikseen ilmoitetut artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet