Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065010 TMJ2 Talousmaantieteen menetelmät 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijalla on kyky tehdä metodisia valintoja sekä suunnitella ja toteuttaa tieteellinen tutkimus omalla tutkimusalallaan.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talousmaantieteessä käytettäviin tutkimusmenetelmiin, menetelmien valintaan ja niiden soveltamiseen.

Toteutustavat

Jatko-opiskelija suorittaa annettujen ohjeiden mukaan metodisen harjoitustyön tai harjoitustöitä ja laatii kirjallisen työselostuksen. Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyö(t) tai kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö (kirjat 4 op ja harjoitukset 4 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet