Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065020 TMJ3 Talousmaantieteen erikoistumisjakso 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijalla on syvällinen ymmärrys jonkin talousmaantieteen tutkimusalan kehityksestä ja hän pystyy hahmottamaan ko. alan tutkimuksessa avoimia tutkimuskysymyksiä sekä tunnistamaan alalla tehdyn tieteellisen kontribuution.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää johonkin oman tutkimuksen kannalta merkittävään talousmaantieteen tutkimusalaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu ja/tai erikseen sovittavat kirjalliset työt ja/tai kotimaassa/ulkomailla suoritetut jatkokoulutuksen opintojaksot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet