Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065030 TMJ4 Talousmaantieteen tutkimusseminaari 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaariin osallistuminen harjaannuttaa toisten tutkijoiden työn arviointiin ja rakentavaan, kriittiseen tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen talousmaantieteen jatkotutkimusseminaareihin sekä oman erikoisalan vastaaviin tilaisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Valmisteilla olevien opinnäytetöiden ja muiden tutkimusten esittäminen sekä kriittinen arviointi; toisten tutkijoiden artikkelikäsikirjoitusten tai yhden lähes valmiin väitöskirjan opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuhunkin tapaamiseen liittyvä materiaali (artikkeli- tai väitöskirjakäsikirjoitukset).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet