Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG215020 LOGJ4 Kuljetustalous 8 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli, Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija tuntee a) kuljetustaloudellisessa tutkimuksessa käytetyt menetelmät tai lähestymistavat; b) kuljetustaloudellisen tutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut niin mikro-, meso- kuin makrotasolla; c) pystyy kytkemään e.m. tiedot oman aiheensa tutkimuksessa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kuljetustalouden keskeisten teorioiden, ajattelutapojen ja mallien sekä analyysimenetelmien käyttöön ja ymmärtämiseen sekä e.m. tulosten käyttöön mikro-, meso- ja makrotasoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu LG215021 LOGJ4 Kuljetustalous, kirjallisuus, 5 op.
Artikkeli LG215022 LOGJ4 Kuljetustalous, harjoitukset, 3 op (hyväksytty/hylätty) tai
Seminaarit LG215023 LOGJ4 Kuljetustalous, vierailuluennot tai seminaarit, 3 op (hyväksytty/hylätty).
Opiskelija laatii artikkelin kuljetustalouden teoriapohjasta omaan tutkimusaiheeseensa liittyen, joka julkaistaan ja esitetään alan kansainvälisen konferenssin yhteydessä.
Artikkelissa esitellään aihealueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Vaihtoehtoisena suorituksena on osallistuminen korkeakoulussa tai muussa erikseen sovittavassa laitoksessa järjestettäviin erikoisseminaareihin tai vierailuluentoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen jakson vastuuhenkilön kanssa opiskelijan tutkimusaihetta tukevaksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet