Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG215040 LOGJ6 Toimitusketjujen johtamisen projekti 8 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli, Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään jatko-opiskelija tuntee tutkimusalansa keskeiset ongelma-alueet ja tutkimussuuntaukset. Projektityöskentely valmistaa myös tieteelliseen raportointiin: tulokset pyritään julkaisemaan myös konferenssipapereina ja/tai journal-artikkeleina.

Sisältö

Jatko-opiskelija suorittaa joko yksin tai pienryhmässä itsenäisenä projektityönä varsin laajan logistisen hankkeen ennakkoon hyväksytyn laaditun tutkimus- tai hankesuunnitelman pohjalta. Opintojaksosuoritus voi perustua myös tutkimusketjujen johtamisen (ent. logistiikan) aineen tarjoaman hankkeen toteuttamiseen, jolloin tutkimussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaajan kanssa.
Työn edistymisestä raportoidaan vastuuopettajalle tutkimussuunnitelman aikataulun mukaan. Työssä aiempi osaaminen yhdistyy esimerkiksi yritys-, toimiala- tai makrotason empiirisen tai käsitteellisen aineiston keräämiseen ja analysointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu LG215041 LOGJ6 Toimitusketjujen johtamisen projekti, kirjallisuus, 5 op.
Artikkeli LG215042 LOGJ6 Toimitusketjujen johtamisen projekti, harjoitukset, 3 op (hyväksytty/hylätty).
Opiskelija laatii artikkelin joltakin toimitusketjujen johtamisen osa-alueelta, joka julkaistaan ja esitetään alan kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valittuun osa-alueeseen liittyvää koti- ja ulkomaista tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet