Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG215050 LOGJ7 Erikoistumisosa 8 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli, Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään jatko-opiskelija tuntee oman tutkimusalansa tai -aiheensa keskeiset ongelma-alueet ja tutkimussuuntaukset. Työskentely valmistaa myös tieteelliseen raportointiin: tulokset pyritään julkaisemaan myös konferenssipapereina ja/tai journal-artikkeleina.

Sisältö

Opiskelija suorittaa joko yksin tai pienryhmässä itsenäisenä projektityönä varsin laajan logistisen hankkeen ennakkoon hyväksytyn laaditun tutkimus- tai hankesuunnitelman pohjalta.
Työssä aiempi osaaminen yhdistyy oman tutkimusalueen empiirisen tai käsitteellisen aineiston keräämiseen ja analysointiin suhteellisen tarkkaan rajatusta aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu LG215051 LOGJ7 Erikoistumisosa, kirjallisuus, 5 op.
Artikkeli LG215052 LOGJ7 Erikoistumisosa, harjoitukset, 3 op (hyväksytty/hylätty).
Opiskelija laatii artikkelin joltakin toimitusketjujen johtamisen osa-alueelta, joka julkaistaan ja esitetään alan kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valittuun osa-alueeseen liittyvää koti- ja ulkomaista tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet